POSICIONAMENT WEB SEO i SEM: visibilitat a Internet

Posicionament web

El posicionament web és fonamental per augmentar la visibilitat a internet i atraure visitants. És com tenir o no tenir una botiga física oberta 24 hores al dia, cada dia, a la millor zona d'una gran ciutat on només hi passen persones interessades en els nostres serveis.

D'una banda, hi ha estratègies i tècniques enfocades a millorar el posicionament en els motors de cerca, com Google, Bing, Yandex o DuckDuckGo. Es divideix en SEO on-page, que senfoca en les optimitzacions del lloc web, i SEO off-page, que involucra accions fora del lloc web. D'altra banda, eines com ara el navegador incògnit, SEMrush, True Ranker i DinoRank permeten analitzar i fer seguiment al posicionament. Cal mantenir actualitzat amb les actualitzacions dels motors de cerca i realitzar auditories de SEO regularment per optimitzar el contingut i evitar penalitzacions.

seo mirando al futuro

Què és el Posicionament Web? Importància i beneficis

El posicionament web es refereix a les estratègies fonamentals per augmentar la visibilitat i el trànsit dun lloc web en els principals motors de cerca. Parlem de loptimització dun lloc web per aparèixer entre els primers resultats de cerca orgànica, sense la necessitat de pagar per publicitat.

posicionamiento web -SEO
01

Importància del posicionament als cercadors

El posicionamiento en buscadores es clave en la actualidad debido a la forma en que los usuarios buscan información en Internet. Cuando una página web está bien posicionada, tiene más probabilidades de ser encontrada por los usuarios, lo que puede generar una mayor visibilidad, más visitas y, en última instancia, más oportunidades de negocio. Un buen posicionamiento permite competir de manera efectiva en el mercado digital y lograr una ventaja sobre los competidores.

02

Beneficis del posicionament web

El posicionament web ofereix una sèrie de beneficis per a qualsevol negoci en línia. En primer lloc, augmenta la visibilitat i exposició als motors de cerca, proporcionant un flux constant de trànsit al lloc web.

A més, aparèixer entre els primers resultats de cerca genera confiança en els usuaris, que associen un lloc prominent en els resultats amb més rellevància i credibilitat. Això, alhora, es pot traduir en un augment en la taxa de clics al lloc web i, potencialment, una millora destacada a les sol·licituds de contacte i/o consultes de pressupost. Finalment, repercutirà directament en un augment en les vendes i les conversions.

03

Com aconseguir el millor posicionament web?

Finalment, el punt més important per al posicionament web de qualitat es basa en com de bo és el contingut web. El contingut ha de ser d'alta qualitat i sobretot ha de respondre de manera clara i honesta a la pregunta: Què ofereixes als teus clients?

Així mateix, és essencial evitar estendre's més del que és necessari i condensar la informació de manera clara. Amb una quantitat aclaparadora d'informació a internet, la majoria de les persones només llegeixen titulars i escanegen ràpidament el text, per la qual cosa és important assegurar-se que puguin determinar ràpidament si el que oferim és allò que estan buscant o necessiten. Per tant, també és vital assegurar una experiència dusuari de qualitat. Cal tenir en compte totes les adaptacions necessàries per a dispositius segons la mida de la pantalla i les dades, com la mida de la font, la ubicació del menú, la càrrega ràpida, etc.

posicionamiento web - SEO- posicionamiento natural equipo de trabajo

Diferència entre posicionament SEO i SEM: Guia Bàsica

És important distingir entre SEO (Optimització de motors de cerca) i SEM (Màrqueting de motors de cerca). SEO se centra en estratègies orgàniques per millorar els rànquings dels motors de cerca, mentre que SEM implica lús de publicitat i pagament per aparèixer en els resultats de cerca. A TanakaSoft, destaquem les principals diferències, avantatges i desavantatges:

- SEO requereix més temps per posicionar paraules clau que SEM. No obstant això, sense una estratègia de SEO adequadament implementada, SEM pot no produir els resultats esperats.

- Els resultats de SEO poden variar depenent de la inclusió o la millora de competidors i canvis inesperats.

- El rendiment de SEM durarà tant com paguem per la campanya. Daltra banda, una vegada aconseguit el SEO, es pot mantenir amb un manteniment regular.

Per tant, a TanakaSoft, recomanem treballar de forma conjunta el SEO i SEM, sense descuidar-ne cap, i invertir més en un o altre segons sigui necessari en cada moment.

Tipus de posicionament web

El posicionament web es divideix en dos tipus principals: SEO on-page i SEO off-page. A continuació, es detallen les característiques i les estratègies de cadascun.

Posicionament SEO on-page

 

En el SEO on-page, lenfocament se centra a optimitzar els aspectes interns duna pàgina web específica per millorar el seu posicionament en els motors de cerca. Alguns elements claus a tenir en compte són:

 

- Contingut de qualitat i rellevant: És fonamental oferir informació valuosa i útil per als usuaris. El contingut ha de ser original, ben redactat i relacionat amb les paraules clau rellevants.

 

 • - Estructura web optimitzada: L'estructura del web ha de ser clara i organitzada, facilitant la navegació tant per als usuaris com per als motors de cerca. Això inclou una jerarquia clara de capçaleres (H1, H2, H3), una distribució adequada de les seccions i una navegació intuïtiva.
 •  
 • - Etiquetes 'title' i 'description' optimitzades: Les etiquetes 'title' i 'description' són elements clau per al SEO. Han d'estar ben optimitzades, incloent paraules clau rellevants i descripcions atractives que incitin els usuaris a fer clic a l'enllaç de la teva pàgina als resultats de cerca.

 

 • -URL amigables i enllaços interns i externs: Les URL han de ser clares i amigables, incloent paraules clau rellevants. A més, és important treballar a l'enllaç intern i extern de la pàgina, creant vincles rellevants i de qualitat tant dins com fora del teu lloc web.

Posicionament SEO off-page

 

El SEO off-page es refereix a les accions i estratègies realitzades fora de la pàgina web per millorar el seu posicionament als motors de cerca. Entre les tècniques més comunes es troben les següents:

 

 • - Creació d'enllaços de qualitat: Consisteix a obtenir enllaços provinents de llocs web rellevants i d'autoritat. Aquests enllaços actuen com a vots de confiança per a la teva pàgina, augmentant la seva rellevància i autoritat en els motors de cerca.
 •  
 • - Mencions en xarxes socials i directoris: Compartir i promocionar el teu contingut en xarxes socials populars ajuda a incrementar la visibilitat i generar interacció amb els usuaris. Igualment, registrar el teu lloc a directoris rellevants també pot afavorir la visibilitat de la teva web.
 •  
 • - Compartir contingut rellevant: La creació i distribució de contingut de qualitat és essencial en el SEO off-page. Compartir publicacions rellevants i atractives a blocs, fòrums o altres plataformes pot generar enllaços naturals i augmentar la visibilitat del teu lloc web. 

Posicionament SEO on-page i SEO off-page

Resumint, tant el SEO on-page com el SEO off-page són fonamentals per a millorar el posicionament web i augmentar la visibilitat als motors de cerca. És important aplicar estratègies eficaces a tots dos tipus de posicionament, tenint en compte la qualitat del contingut, l'estructura web, les etiquetes optimitzades i la generació d'enllaços rellevants.

Mantenir un equilibri entre aquestes estratègies pot generar resultats positius i atraure més trànsit cap a la teva pàgina web. Estar al dia amb les darreres tendències i pràctiques recomanades en posicionament web és essencial per obtenir bons resultats en els motors de cerca.

A més, el seguiment i l'anàlisi periòdica del posicionament mitjançant eines específiques et permetrà avaluar el rendiment de la teva estratègia i realitzar ajustaments necessaris per millorar la teva posició en els resultats de cerca. Recorda que el SEO és un procés en constant evolució i requereix adaptabilitat i actualització constant per mantenir una posició destacada a Internet.

Actualitzacions i pràctiques recomanades en posicionament web

El posicionament web és un camp en constant evolució i és crucial mantenir-se al dia amb les actualitzacions i canvis que els motors de cerca, com ara Google, implementen regularment. A continuació, es presenten algunes pràctiques recomanades i consells per assegurar que la teva estratègia de SEO estigui actualitzada i t'ajudi a millorar el teu posicionament.

posicionamiento web equipo humano
01

Evitar penalitzacions de Google

Google fa servir algoritmes sofisticats per indexar i classificar les pàgines web. És important seguir les directrius proporcionades per Google i evitar pràctiques que puguin ser considerades com a enganyoses o manipuladores. Això inclou evitar lús excessiu de paraules clau, la generació de contingut duplicat, la participació en esquemes denllaços no naturals, i qualsevol forma de comportament que pugui ser considerada com a correu brossa.

02

Estar al dia amb els canvis en els motors de cerca

Els motors de cerca estan en constant evolució, millorant els seus algorismes i ajustant les regles del joc. És important estar informat sobre els canvis i actualitzacions en els algorismes dels motors de cerca, especialment en el cas de Google.

Això permetrà adaptar les teves estratègies de SEO i assegurar-te que el teu lloc web compleixi els nous requisits i directrius.

03

Auditoria SEO per detectar i corregir errors

Realitzar auditories periòdiques de SEO és fonamental per identificar possibles problemes i errors al vostre lloc web. Aquestes auditories poden revelar problemes tècnics, com ara enllaços trencats, pàgines lentes de càrrega, problemes d'indexació o problemes d'usabilitat.

En corregir aquests problemes, milloraràs lexperiència de lusuari i augmentaràs la probabilitat que el teu lloc web obtingui un millor posicionament en els motors de cerca. A TanakaSoft us oferim aquest servei.

04

Millors pràctiques en contingut i estratègia SEO

El contingut de qualitat i rellevant és fonamental per a lèxit del posicionament web. Assegureu-vos de crear contingut original i útil que respongui a les necessitats dels usuaris. Fes servir paraules clau rellevants en el teu contingut, però evita l'ús excessiu i forçat. A més, enfoca't en l'optimització del teu lloc web per a dispositius mòbils, ja que cada cop més usuaris accedeixen a Internet a través dels seus smartphones. Finalment, considera la inclusió denllaços interns i externs rellevants i de qualitat per millorar lestructura i autoritat del teu lloc web.

El posicionament web és una estratègia fonamental per atraure visites i augmentar la visibilitat dun lloc a Internet. A mesura que més usuaris utilitzen els motors de cerca per trobar informació i productes, és crucial que el nostre lloc web aparegui en els primers resultats de cerca.

05

Atraient visites a través del posicionament web

En millorar el nostre posicionament als motors de cerca, augmentem les possibilitats d'atreure visites al nostre lloc web. En aparèixer en els primers resultats, generem confiança i credibilitat en els usuaris, la qual cosa es tradueix en un flux de trànsit més gran cap al nostre lloc.

A més, en tenir una estratègia de posicionament web efectiva, podem arribar al nostre públic objectiu. Mitjançant lús de paraules clau rellevants i loptimització de contingut, podem connectar amb aquells usuaris que estan buscant activament el que oferim.

Laugment de visites al nostre lloc web implica més oportunitats de negoci. Cada visita es pot convertir en un client potencial, cosa que es tradueix en un augment en les vendes i el creixement del nostre negoci.

Eines d'anàlisi i seguiment del posicionament web

Per avaluar i fer un seguiment eficient del posicionament web, hi ha diverses eines que proporcionen una anàlisi detallada i dades rellevants per millorar lestratègia de SEO. A continuació es presenten algunes de les eines més utilitzades en aquesta àrea per consultors de SEO o qualsevol persona que vulgui indicadors de qualitat per als seus llocs web:

Navegador d'incògnit

Eina de SEO per veure SERP Gratis

L'ús de navegació privada, com el mode incògnit a Google Chrome, Firefox o un altre navegador, pot ser una eina útil per fer algunes cerques de paraules clau i veure resultats d'una manera més "neutral" a Bing, DuckDuckGo, Google i la resta de cercadors. El desavantatge és que és costós en temps i no és del tot precís en variar les pàgines de resultats del cercador (SERP) en funció de la nostra ubicació o la possible memòria cau.

eina-seo-gratis-cercador
True Ranker

Eina de SEO On-Page Low Cost

Aquesta és una gran eina que et permet analitzar paraules clau per país, província o ciutat, i monitoritzar el rànquing actual del teu lloc web al motor de cerca de Google. És una eina econòmica amb bon suport, que sovint ofereix descomptes. Et permet fàcilment classificar una gran quantitat de paraules clau i té un analitzador SEO que mostra les teves fortaleses i àrees de millora. A més, té una funció de comparació per veure com et va davant dels teus competidors. Aquesta eina pot ajudar a descobrir noves paraules clau SEO que encara no has detectat, millorant la teva visibilitat i trànsit orgànic als motors de cerca.

herramienta-seo-low-cost-true-ranker para posicionamiento web
Semrush

Eina de SEO Premium

SEMrush és potser el conjunt més complet d'eines d'anàlisi SEO al mercat. Permet fer una investigació exhaustiva de paraules clau, auditoria de llocs web, anàlisi de la competència, seguiment de canvis de posicionament i monitorització del rendiment del trànsit. Proporciona informació valuosa sobre el posicionament orgànic i el comportament dels visitants, cosa que ajuda a optimitzar el contingut i millorar la visibilitat en els motors de cerca. Al principi, potser no necessitem totes les seves característiques potencials, però amb el temps es converteix en un conjunt d'eines molt potent i convenient.

herramienta-seo-premium
DinoRank

Eina de SEO Optima

"DinoRank és una eina SEO creada per experts en SEO", com diuen al seu lloc web, i la seva practicitat és evident. Els detalls de suport i facilitat dús són excel·lents, i hi ha tutorials per a cada secció. Pots fer seguiment de paraules clau per ubicació, t'ajuda amb les auditories de SEO, et guia sobre les millors paraules clau a utilitzar i la freqüència recomanada per incloure-les al contingut. A més, ajuda a distribuir el pes o força de cada pàgina dins dun lloc web, i moltes funcions més. El millor és que ofereix tot el que hem esmentat i més a un preu molt raonable.

herramienta-seo-optima para posicionamiento web
seo orgánico para móvil y escritorio UI y UX tanakasoft barcelona

El SEO com a procés constant i en evolució

És important entendre que el posicionament web no és un procés estàtic, sinó que està en evolució constant. Els motors de cerca es troben en constant actualització dels seus algorismes per millorar la qualitat dels resultats que ofereixen als usuaris.

Anàlisi diària

Per això, és fonamental estar al dia amb els canvis en els motors de cerca i adaptar la nostra estratègia SEO en conseqüència. Mantenir-nos informats sobre les millors pràctiques, tendències i nous enfocaments ens permetrà seguir obtenint bons resultats en la cerca orgànica.

Optimització continuada

El SEO és un camp en canvi constant, per la qual cosa hem d'estar disposats a aprendre i adaptar-nos a mesura que sorgeixin noves tendències i tècniques. Mantenir-nos actualitzats i seguir evolucionant en les nostres estratègies és clau per mantenir la nostra posició en els resultats de cerca i continuar atraient visites al nostre lloc web.

Vols millorar el teu posicionament web?

No dubtis en contactar si estàs interessat, si tens dubtes o per qualsevol consulta que se t'acudeixi.

Els nostres servidors estan a les millors mans

Nosaltres, si ho desitges, ens ocupem de la teva web: del seu disseny, del contingut, i del teu Posicionament web.

PRESUPUESTO
close slider

  Solicita tu presupuesto GRATUITO de forma fácil y rápida.